PROIZVODNJA ČELIČNOG POCINKOVANOG BOJENOG TRAPEZNOG LIMA LKV PRIME®

Trapezno profilisani limovi LKV PRIME® koje proizvodi kompanija LKV CENTAR iz Beograda, predstavljaju idealni proizvod za pokrivanje krovnih i fasadnih ravni svih vrsta objekata.


 

HORIZONTALNI I VERTIKALNI OLUCI SA SVIM PRATEĆIM PRIBOROM

Uz trapezno profilisane limove LKV PRIME® najbolje rešenje za odvodnjavanje atmosferskih padavina možete naći u ponudi LKV CENTRA, Beograd.


 

KROVNI I FASADNI PANELI

Kao i kod naših krovnih i fasadnih profila LKV PRIME®, tako i kod termoizolacionih panela kupac može naručiti panele po tačnoj, potrebnoj dužini i naravno u nekoj od naših standardnih osam boja.