Paneli

 

KROVNI I FASADNI PANELI

 

 


Kao i kod naših krovnih i fasadnih profila LKV PRIME®, tako i kod termoizolacionih panela kupac može naručiti panele po tačnoj, potrebnoj dužini i naravno u nekoj od naših standardnih osam boja.

Efikasnost pri proizvodnji, dobro opremljeno skladište ulaznim sirovinama, visokoproduktivne mašine za profilaciju i opremljenost ljudskim resursima omogućava nam da u roku od 10-15 dana odgovorimo na sve zahteve kupaca.

Brza i jednostavna montaža se postiže uklapanjem dve ploče sendvič panela, jedne u drugu pod gotovo idealnim uglovima i dimenzijama, bilo da koristimo krovni ili fasadni panel. Ovakvo uklapanje omogućava montažu velikog broja panela za veoma kratko vreme, što dovodi do brzog oblaganja krovnih i fasadnih ravni.

Krovni i fasadni paneli LKV CENTRA se koriste pri oblaganju krovnih i fasadnih površina ako pad nije manji od 7%.

Proizvode se od dva profilisana obostrano pocinkovana bojena lima, a ispunjeni su navedenim izolacijama u različitim debljinama.
Izolacija:

1. poliuretan
2. stiropor (ekspandirani polistiren)
3. kamena vuna

 


Termopaneli poseduju izuzetne karakteristike toplotne i zvučne izolacije. Proizvode se u standardnim debljinama od:

  • 60 mm
  • 80 mm
  • 100 mm
  • 120 mm

s tim što na specijalne zahteve kupaca naravno možemo da odgovorimo i proizvedemo panele u željenoj debljini i dužini.

Ispuna od poliuretana je klase gorivosti B1.

Ispuna od stiropora / ekspandiranog polistirena je teško zapaljiva i ima karakteristike samougasivosti. U dodiru sa plamenom ovaj materijal ne gori nego kopni (topi se).

Ispuna od kamene vune klase gorivosti A1 ih čini vatrootpornim panelima. Gornji sloj panela je trapezno profilisani lim izuzetnih statičkih karakteristika, a donji sloj je mikroprofilisani lim sa uklopnim žljebom na sastavu dva panela.